Izdavanje računa

pregledavate objave po kategorijama

 

Kraj podrške za Windows xp / Vista / Server 2003

Poštovani, Kao što smo tijekom cijele 2016 godine najavljivali o prestanku podrške za ovaj operativni sistem, zaključno sa 10.12.2016. godine prestajemo sa podrškom za rad na našim programima na Windowsima XP/Vista/Server2003. Šta to znači: – starije verzije programa koje su sada instalirane na tim računalima i dalje će se moćiViše …

Priznaju li se računi slani e-poštom ?

mišljenje Porezne uprave od 20. srpnja 2015., Klasa: 410-01/15-01/1349 iz kojeg dio teksta citiramo u nastavku: „Odredbama članka 80. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 161. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednostViše …